Úvodní stránka » O nás

Specializací kanceláře je projektová činnost ve výstavbě, především pak bytové výstavbě a to jak novostaveb, tak rekonstrukcí.

Nabídka základních služeb:

- projektová dokumentace od pasportu stávajících budov po realizační dokumentaci novostaveb

- zaměření a posouzení stávajícího stavu budov

- rekonstrukce staveb

- vizualizace staveb

- osazení stavby do terénu

- rozpočtování staveb

V rámci inženýrské činnosti zastoupíme při jednáních o povolení stavby s orgány státní správy, samosprávy a dotčenými orgány.


Dle požadavku lze zajistit pro všechny stupně projektové dokumentace následující:

dokumentaci:

- ústředního vytápění

- rekuperace (řízeného větrání)

- vnitřního i venkovního rozvodu plynu

- zdravotních instalací stavby

- přípojek inženýrských sítí i hlavních řadů

- elektroinstalace a hromosvodu

Související práce s výstavbou a přípravou výstavby:

- geodetické zaměření pozemku ( výškopis, polohopis, vytýčení hranic parcely )

- radonový průzkum pozemku

- geologický a hydrogeologický průzkum

- požárně bezpečnostní řešení stavby


Kontakt

Rostislav Kolda
Na splávku 4, 79604 Prostějov
+420 775 902 251
757 30 456
DIČ CZ8302174463

Rd Otaslavice

169.JPG